Danh mục thiết bị âm thanh

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013
Danh mục thiết bị âm thanh
Danh mục sản phẩm thiết bị âm thanh
Thiết bị hội thảo
Thiết bị trợ giảng
Thiết bị radio cassette
Thiết bị biểu diễn di động
MicroPhone
Loa chuyên dụng H.PEC
Thiết bị âm thanh TOA
Bộ Đàm
Máy Trợ giảng AK

Maxbuy > THIẾT BỊ 
Thiết bị âm thanh trợ giảng AUVISYS AM-20A
1,940,000  VNĐ
Thiết bị âm thanh trợ giảng AUVISYS AM-20UDFM
2,130,000  VNĐ
Thiết bị âm thanh trợ giảng AUVISYS AM-301U
1,750,000  VNĐ
Shupu SP - 80M
4,550,000  VNĐ
Shupu SP - 8D
7,500,000  VNĐ
Thiết bị âm thanh trợ giảng AUVISYS AM-451
3,080,000  VNĐ
Thiết bị âm thanh trợ giảng AUVISYS AM-252
1,400,000  VNĐ
Máy trợ giảng AKER - MR2700
850,000  VNĐ
Máy trợ giảng Camac 9588
5,500,000  VNĐ
Máy trợ giảng Camac Unizone 9088EMS
2,000,000  VNĐ
Thiết bị trợ giảng, Thiết bị âm thanh MYVOICE
0  VNĐ
Thiết bị âm thanh trợ giảng AUVISYS AM-253 (B)
1,100,000  VNĐ
Máy trợ giảng TA 50
4,550,000  VNĐ
Ampli không dây MA-811
12,427,000  VNĐ
Ampli không dây MA-311
6,791,000  VNĐ