Cùng nhìn lại hình ảnh Bác Hồ kính yêu, kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Bác: 19/5/2015

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015
Cùng nhìn lại hình ảnh Bác Hồ kính yêu, kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Bác: 19/5/2015